انجام پروژه‌های تحقیقاتی و ایجاد کدهای تخصصی CFD

Computer_code_thumb800

با وجود اینکه قدمت روش CFD در دنیا چندان زیاد نیست، در سال‌های اخیر این شاخه از علم در ایران رشد بسیار خوبی داشته است. جای گرفتن این مبحث در دروس آکادمیک ارائه شده در دانشگاه ها، به خوبی بیانگر میزان توجه و آینده روشن آن در کشور است. این مرکز به صورت حرفه‌ای، در زمینه‌های تحقیقاتی، صنعتی و پژوهشی مرتبط فعالیت می‌نماید. انجام پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه روش‌های عددی در دینامیک سیالات محاسباتی، تحلیل مسائل سیالات، انتقال حرارت و … از جمله زمینه‌های تحقیقاتی این مرکز می‌باشد.

علی رغم رشد نرم‌افزارهای تجاری و امکان انجام شبیه‌سازی CFD با آنها، متاسفانه در بسیاری موارد به دلیل محدودیت‌های موجود در این نرم‌افزارها امکان شبیه‌سازی بعضی از فرآیندهای جریانی وجود ندارد. در همه نرم‌افزارهای تجاری موجود، امکان اضافه شدن زیر‌برنامه‌های توسعه داده شده توسط کاربر وجود دارد. این مرکز آمادگی دارد زیر‌برنامه‌های لازم برای انجام شبیه‌سازی مورد نیاز را برای کلیه نرم‌افزارهای تجاری توسعه داده و در اختیار قرار دهد.