جهت ثبت نام دوره های آموزشی، مشخصات فردی و دوره درخواستی را به ایمیل info@cfdiran.com ارسال کنید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره۷۷۲۱۱۱۴۴-۷۷۴۴۱۹۳۰ تماس بگیرید.

هزینه دوره

(تومان)

مدت زمان (ساعت)

عنوان کارگاه

 

۳۵۰٫۰۰۰

۲۴

مبانی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی( CFD)

۱

۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

دوره مقدماتي شبیه سازي  CFDفرایندهاي شیمیایی با استفاده از Fluent

۲

۲۵۰٫۰۰۰

۱۶

شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Fluent& Gambit(مقدماتی)

۳

۳۵۰٫۰۰۰

۲۴

شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Fluent& Gambit(پیشرفته)

۴

۲۵۰٫۰۰۰

۱۶

 OpenFOAM و شبيه­ سازي جريان­ هاي تک فازی(مقدماتی)

۵

۳۵۰٫۰۰۰

۲۴

  OpenFOAM و شبيه­ سازي جريان­ هاي چند فازي(پیشرفته)

۶

۲۵۰٫۰۰۰

۱۶

شبیه سازی CFD با استفاده از COMSOL(مقدماتی)

۷

۳۵۰٫۰۰۰

 ۲۴

شبیه سازی CFD با استفاده از COMSOL(پیشرفته)

۸

۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

شبیه سازی جریان های واکنش دار و احتراقی با  Fluent

۹

۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

کارگاه پيشرفته کدنويسي UDF در Fluent

۱۰

۲۵۰٫۰۰۰

۱۶

کارگاه MATLAB

۱۱

۱- دوره مقدماتي آشنايي با  OpenFOAM و شبيه­ سازي جريان­ هاي دوفازي

    سرفصل ها:

 • آشنايي با روش‌هاي نصب لينوکس

 • آشنايي با فرامين پرکاربرد در محيط ترمينال لينوکس

 • نصب OpenFOAM و آشنايي با ساختار آن

 • نصب Swak4Foam و آشنايي با قابليت­هاي آن

 • آشنايي با راههاي ايجاد شبکه در OpenFOAM

 • ايجاد شبکه با blockMesh

 • فراخواني شبكه از Gambit

 • چگونگي اعمال شرايط مرزي و آماده سازي مساله

 • معرفي انواع شرايط مرزي

 • معرفي حلگرهاي موجود در نرم­افزار

 • شبيه­ سازي جريان تك­فازي تراكم­ ناپذير

 • شبيه‌سازي جريان با تقارن محوري

 • شب آشنايي با روش‌هاي شبيه‌سازي جريان چند فازي

 • مروري بر مسأله‌ي شکست سد

 • شبيه‌سازي سقوط قطره در محيط ويسكوز

 • آشنايي با موازي­سازي (Parallel processing)

 • روش‌هاي توليد خروجي

 • خطاها و هشدارهاي حين اجرا و روش‌هاي رفع آنها

 • ايجاد و كامپايل كردن حلگر جديد

   ۲- دوره مقدماتي شبیه سازي CFD فرایندهاي شیمیایی با استفاده از FLUENT

    سرفصل ها:

 • مقدمه اي بر CFD و کاربردهاي آن در مهندسی فرایند

 • مقدمه اي بر حل معادلات با استفاده از روش حجم کنترل

 • معرفی ابزارهاي عمومی نرم افزار Gambit و Fluent

 • آموزش ایجاد هندسه هاي دو بعدي و سه بعدي در Gambit

 • آموزش ایجاد انواع شبکه هاي محاسباتی

 • حل مثال ۱:شبیه سازي CFD هیدرودینامیک جریان آرام در لوله

 • بررسی انواع شرایط مرزي و مستقل بودن حل از شبکه

 • حل مثال ۲: شبیه سازي CFD انتقال حرارت جریان آرام

 • حل مثال ۳: شبیه سازي CFD جریان هایی با هیدرودینامیک پیچیده ۱

 • حل مثال ۴: شبیه سازي CFD جریان هایی با هیدرودینامیک پیچیده ۲

 • آشنایی با post processing مسایل حل شده و بدست آوردن ضریب درگ و ضریب انتقال حرارت

 • مقدمه اي بر جریانهاي توربولنس و تشریح معادلات حاکم

 • حل مثال ۵: شبیه سازي CFD مبدل حرارتی پوسته و لوله

 • حل مثال ۵: شبیه سازي CFD نازل مافوق صوت سیال تراکم پذیر

 • حل مثال ۶: شبیه سازي CFD هیدرودینامیک راکتور همزن دار

 • آزمون و رفع اشکال

    ۳-دوره مقدماتی شبیه سازی CFD با استفاده از COMSOL

    سرفصل ها:

 • معرفی محیط کامسول و شروع به ساخت مدل

 • آموزش ابزارهای مختلف تب Definitions

 • نحوه استفاده از Help در کامسول

 • آموزش ابزارهای محیط طراحی دوبعدی و سه بعدی کامسول (موارد مربوط به ساخت Geometry)

 • liveLink for Solidworks

 • آموزش تعریف مواد و ابزارهای مربوطه

 • آموزش و بررسی فیزیک‌ها و ابزارهای مربوطه

 • آموزش مش‌بندی و ابزارهای مربوطه

 • آموزش ابزارهای حل مسئله

 • آموزش Post processing و رسم انواع نمودار و نمایش انیمیشن

 • آشنایی با Application Library و استفاده از مثال‌های موجود در کامسول

 • حل چندین مثال و استفاده از دستورات و آموزش‌های دوره در حل مسائل

     ۴- شبيه سازي جريان هاي احتراقي با نرم افزار Fluent

     سرفصل ها:

 • مروری بر مبانی CFD

 • مقدمه ای بر کاربرد CFD در تحلیل جریان های احتراقی

 • مروری بر مدل های تشعشع در احتراق

 • معادلات حاکم بر فرایندهای احتراقی

 • مروری بر معادلۀ انرژی در فرایندهای احتراقی

 • مروری بر معادلات انتقال جرم و بقاء اجزاء در جریان های آرام ودرهم

 • روش های مختلف متوسط گیری معادلات حاکم بر جریان

 • مغشوش در فرایندهای احتراقی و تفاوت آنها

 • مدل های مختلف شبیه سازی CFD جریان های واکنش دار در فرایندهای احتراقی

 • شبیه سازی دوبعدی سوختن و تحلیل پروفایل های غلظت و دما با دیدگاه Mixture Fraction

 • شبیه سازی احتراق Premix

 • شبیه سازی احتراق بدون شعله

 • حل مثال های عملی فرایندهای احتراقی

 ۵- شبيه سازي جريان هاي واکنش دار با نرم افزار Fluent

     سرفصل ها:

 • مقدمه ای بر شبیه سازی CFD

 • مروری بر مدل های اغتشاش در شبیه سازی جریان های مغشوش

 • مروری بر معادلات اجزاء و انرژی در جریان های واکنش دار

 • آشنایی با نرم افزار CHEMKIN برای اضافه کردن به دیتابیس نرم افزار Fluent

 • مروری بر امکانات نرم افزار Fluent جهت شبیه سازی جریان های واکنش دار

 • شبیه سازی واکنش در جریان های گاز مایع در راکتورهای بستر پرشده

 • شبیه سازی واکنش در جریان های گاز مایع در راکتورهای دوغابی حبابی

 • شبیه سازی جریان در راکتورهای CSTR

 • شبیه سازی واکنش در راکتورهای بستر سیال

 • حل مثال های عملی

    ۶- شبيه سازي جريان هاي چندفازي با نرم افزار Fluent

      سرفصل ها:

 • مقدمه ای بر کاربرد CFD در تحلیل جریان های چندفازی

 • معادلات پیوستگی و ممنتوم

 • دیدگاه های حاکم بر مدلسازی اغتشاش

 • دیدگاه های مختلف در شبیه سازی جریان های چندفازی

 • معرفی دیدگاه حجم سیال (VOF)

 • ردیابی فصل مشترک با استفاده از VOF

 • روش اولرین لاگرانژین (EL)

 • روش اولرین اولرین (EE)

 • جریان در محیط های متخلخل

 • حل عددی معادلات حاکم بر شبیه سازی جریان های چندفازی

 • شبیه سازی جریان های چندفازی

 • تحلیل مثال های کاربردی (با توجه به بیشترین درخواست شرکت کنندگان در کلاس)

۷- مبانی  CFD و شبیه سازی با نرم افزار FLUENT

   

سرفصل ها:

 • مقدمه ای ای بر شبیه سازی CFD

 • مبانی شبیه سازی CFD

 • مزایا و چالش های شبیه سازی CFD

 • مروری بر معادلات حاکم

 • معادله حرکت، انرژی، جرم

 • مدل سازی جریان درهم

 • معرفی جریان درهم و مبانی اغتشاش

 • تشریح گذار از جریان آرام به درهم

 • مشخصات جریان درهم

 • معرفی دیدگاه های مدل سازی جریان مغشوش( k-e ، k-w ، SST و …)

 • نحوه انتخاب مدل اغتشاش مناسب

 • مدل سازی انتقال حرارت

 • مبانی انتقال حرارت در CFD

 • شرایط مرزی مناسب در هنگام وجود انتقال حرارت

 • معرفی روش های مختلف حل

 • معادلات حاکم

 • روش تفاضل محدود (Finite Difference Methods )

 • روش المان محدود( Finite Element Methods )

 • روش حجم محدود ( Finite Volume Methods )

 • معرفی انواع معادلات و روش های گسسته سازی معادلات حاکم و مقایسه کیفی آنها

 • معادلات Diffusion

 • معادلات Convection-Diffusion

 • انواع طرح های گسسته سازی (طرح Central ، طرح Quick ، طرح Upwind )

 • مروری بر روش های حل

 • معرفی الگوریتم های کوپلینگ فشار و سرعت(  SIMPLE ، SIMPLER و…)

 • معرفی حل گرهای ( Linear Solver )

 • روش های حل دستگاه معادلات خطی(  Guess Seidel, Jacobian و….)

 • معرفی دیدگاه های مدل سازی جریان چندفازی ( Multiphase Flow )

 • دیدگاه اولرین اولرین

 • دیدگاه اولرین لاگرانژین

۸- کارگاه پيشرفته کدنويسي UDF در Fluent

 سرفصل ها:

 • مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی C

 • معرفی کدنویسی UDF در فلوئنت

 • ساختار داده و ماکرو در UDF

 • LOOPs در فلوئنت

 • معرفی ماکروها

          (DEFINE_PROFILET، DEFINE_ADJUST، DEFINE_SOURCE)

 •  اسکالرهای تعریف شده توسط کاربر

 • مموری تعریف شده توسط کاربر

 • UDF در جریان های چندفازی

۹- شبیه سازی CFD تحلیل بارهای زنده روی سازه ها