جهت ثبت نام دوره های آموزشی، مشخصات فردی و دوره درخواستی را به ایمیل info@cfdiran.com ارسال کنید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره۷۷۲۱۱۱۴۴-۷۷۴۴۱۹۳۰ تماس بگیرید.

هزینه دوره

(تومان)

مدت زمان (ساعت) عنوان کارگاه  
۳۵۰٫۰۰۰ ۲۴ مبانی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی( CFD) ۱

۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

دوره مقدماتي شبیه سازي  CFDفرایندهاي شیمیایی با استفاده از Fluent

۲

۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶ شبیه سازی  CFDبا استفاده از نرم افزار Fluent& Gambit(مقدماتی) ۳
۳۵۰٫۰۰۰ ۲۴ شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Fluent& Gambit(پیشرفته) ۴
۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶  OpenFOAM و شبيه­ سازي جريان­ هاي تک فازی(مقدماتی) ۵
۳۵۰٫۰۰۰ ۲۴   OpenFOAM و شبيه­ سازي جريان­ هاي چند فازي(پیشرفته) ۶
۲۵۰٫۰۰۰ ۱۶ شبیه سازی CFD با استفاده از COMSOL(مقدماتی) ۷
۳۵۰٫۰۰۰  ۲۴ شبیه سازی CFD با استفاده از COMSOL(پیشرفته) ۸
۳۰۰٫۰۰۰ ۱۶ شبیه سازی جریان های واکنش دار و احتراقی با  Fluent ۹
۳۰۰٫۰۰۰ ۱۶ کارگاه پيشرفته کدنويسي UDF در Fluent ۱۰

۲۵۰٫۰۰۰

۱۶

کارگاه MATLAB

۱۱

۱- دوره مقدماتي آشنايي با  OpenFOAM و شبيه­ سازي جريان­ هاي دوفازي

 

    سرفصل ها:

 

  • آشنايي با روش‌هاي نصب لينوکس

  • آشنايي با فرامين پرکاربرد در محيط ترمينال لينوکس

  • نصب OpenFOAM و آشنايي با ساختار آن

  • نصب Swak4Foam و آشنايي با قابليت­هاي آن

  • آشنايي با راههاي ايجاد شبکه در OpenFOAM

  • ايجاد شبکه با blockMesh

  • فراخواني شبكه از Gambit

  • چگونگي اعمال شرايط مرزي و آماده سازي مساله

  • معرفي انواع شرايط مرزي

  • معرفي حلگرهاي موجود در نرم­افزار

  • شبيه­ سازي جريان تك­فازي تراكم­ ناپذير

  • شبيه‌سازي جريان با تقارن محوري

  • شب آشنايي با روش‌هاي شبيه‌سازي جريان چند فازي

  • مروري بر مسأله‌ي شکست سد

  • شبيه‌سازي سقوط قطره در محيط ويسكوز

  • آشنايي با موازي­سازي (Parallel processing)

  • روش‌هاي توليد خروجي

  • خطاها و هشدارهاي حين اجرا و روش‌هاي رفع آنها

  • ايجاد و كامپايل كردن حلگر جديد

 

   ۲- دوره مقدماتي شبیه سازي CFD فرایندهاي شیمیایی با استفاده از FLUENT

 

    سرفصل ها:

 

  • مقدمه اي بر CFD و کاربردهاي آن در مهندسی فرایند

  • مقدمه اي بر حل معادلات با استفاده از روش حجم کنترل

  • معرفی ابزارهاي عمومی نرم افزار Gambit و Fluent

  • آموزش ایجاد هندسه هاي دو بعدي و سه بعدي در Gambit

  • آموزش ایجاد انواع شبکه هاي محاسباتی

  • حل مثال ۱:شبیه سازي CFD هیدرودینامیک جریان آرام در لوله

  • بررسی انواع شرایط مرزي و مستقل بودن حل از شبکه

  • حل مثال ۲: شبیه سازي CFD انتقال حرارت جریان آرام

  • حل مثال ۳: شبیه سازي CFD جریان هایی با هیدرودینامیک پیچیده ۱

  • حل مثال ۴: شبیه سازي CFD جریان هایی با هیدرودینامیک پیچیده ۲

  • آشنایی با post processing مسایل حل شده و بدست آوردن ضریب درگ و ضریب انتقال حرارت

  • مقدمه اي بر جریانهاي توربولنس و تشریح معادلات حاکم

  • حل مثال ۵: شبیه سازي CFD مبدل حرارتی پوسته و لوله

  • حل مثال ۵: شبیه سازي CFD نازل مافوق صوت سیال تراکم پذیر

  • حل مثال ۶: شبیه سازي CFD هیدرودینامیک راکتور همزن دار

  • آزمون و رفع اشکال

 

    ۳-دوره مقدماتی شبیه سازی CFD با استفاده از COMSOL

 

    سرفصل ها:

 

  • معرفی محیط کامسول و شروع به ساخت مدل

  • آموزش ابزارهای مختلف تب Definitions

  • نحوه استفاده از Help در کامسول

  • آموزش ابزارهای محیط طراحی دوبعدی و سه بعدی کامسول (موارد مربوط به ساخت Geometry)

  • liveLink for Solidworks

  • آموزش تعریف مواد و ابزارهای مربوطه

  • آموزش و بررسی فیزیک‌ها و ابزارهای مربوطه

  • آموزش مش‌بندی و ابزارهای مربوطه

  • آموزش ابزارهای حل مسئله

  • آموزش Post processing و رسم انواع نمودار و نمایش انیمیشن

  • آشنایی با Application Library و استفاده از مثال‌های موجود در کامسول

  • حل چندین مثال و استفاده از دستورات و آموزش‌های دوره در حل مسائل

 

 

     ۴- شبيه سازي جريان هاي احتراقي با نرم افزار Fluent

 

     سرفصل ها:

 

  • مروری بر مبانی CFD

  • مقدمه ای بر کاربرد CFD در تحلیل جریان های احتراقی

  • مروری بر مدل های تشعشع در احتراق

  • معادلات حاکم بر فرایندهای احتراقی

  • مروری بر معادلۀ انرژی در فرایندهای احتراقی

  • مروری بر معادلات انتقال جرم و بقاء اجزاء در جریان های آرام ودرهم

  • روش های مختلف متوسط گیری معادلات حاکم بر جریان

  • مغشوش در فرایندهای احتراقی و تفاوت آنها

  • مدل های مختلف شبیه سازی CFD جریان های واکنش دار در فرایندهای احتراقی

  • شبیه سازی دوبعدی سوختن و تحلیل پروفایل های غلظت و دما با دیدگاه Mixture Fraction

  • شبیه سازی احتراق Premix

  • شبیه سازی احتراق بدون شعله

  • حل مثال های عملی فرایندهای احتراقی

 

 ۵- شبيه سازي جريان هاي واکنش دار با نرم افزار Fluent

 

     سرفصل ها:

 

  • مقدمه ای بر شبیه سازی CFD

  • مروری بر مدل های اغتشاش در شبیه سازی جریان های مغشوش

  • مروری بر معادلات اجزاء و انرژی در جریان های واکنش دار

  • آشنایی با نرم افزار CHEMKIN برای اضافه کردن به دیتابیس نرم افزار Fluent

  • مروری بر امکانات نرم افزار Fluent جهت شبیه سازی جریان های واکنش دار

  • شبیه سازی واکنش در جریان های گاز مایع در راکتورهای بستر پرشده

  • شبیه سازی واکنش در جریان های گاز مایع در راکتورهای دوغابی حبابی

  • شبیه سازی جریان در راکتورهای CSTR

  • شبیه سازی واکنش در راکتورهای بستر سیال

  • حل مثال های عملی

 

    ۶- شبيه سازي جريان هاي چندفازي با نرم افزار Fluent

 

      سرفصل ها:

 

  • مقدمه ای بر کاربرد CFD در تحلیل جریان های چندفازی

  • معادلات پیوستگی و ممنتوم

  • دیدگاه های حاکم بر مدلسازی اغتشاش

  • دیدگاه های مختلف در شبیه سازی جریان های چندفازی

  • معرفی دیدگاه حجم سیال (VOF)

  • ردیابی فصل مشترک با استفاده از VOF

  • روش اولرین لاگرانژین (EL)

  • روش اولرین اولرین (EE)

  • جریان در محیط های متخلخل

  • حل عددی معادلات حاکم بر شبیه سازی جریان های چندفازی

  • شبیه سازی جریان های چندفازی

  • تحلیل مثال های کاربردی (با توجه به بیشترین درخواست شرکت کنندگان در کلاس)

 

۷- مبانی  CFD و شبیه سازی با نرم افزار FLUENT

   

سرفصل ها:

 

  • مقدمه ای ای بر شبیه سازی CFD

  • مبانی شبیه سازی CFD

  • مزایا و چالش های شبیه سازی CFD

  • مروری بر معادلات حاکم

  • معادله حرکت، انرژی، جرم

  • مدل سازی جریان درهم

  • معرفی جریان درهم و مبانی اغتشاش

  • تشریح گذار از جریان آرام به درهم

  • مشخصات جریان درهم

  • معرفی دیدگاه های مدل سازی جریان مغشوش( k-e ، k-w ، SST و …)

  • نحوه انتخاب مدل اغتشاش مناسب

  • مدل سازی انتقال حرارت

  • مبانی انتقال حرارت در CFD

  • شرایط مرزی مناسب در هنگام وجود انتقال حرارت

  • معرفی روش های مختلف حل

  • معادلات حاکم

  • روش تفاضل محدود (Finite Difference Methods )

  • روش المان محدود( Finite Element Methods )

  • روش حجم محدود ( Finite Volume Methods )

  • معرفی انواع معادلات و روش های گسسته سازی معادلات حاکم و مقایسه کیفی آنها

  • معادلات Diffusion

  • معادلات Convection-Diffusion

  • انواع طرح های گسسته سازی (طرح Central ، طرح Quick ، طرح Upwind )

  • مروری بر روش های حل

  • معرفی الگوریتم های کوپلینگ فشار و سرعت(  SIMPLE ، SIMPLER و…)

  • معرفی حل گرهای ( Linear Solver )

  • روش های حل دستگاه معادلات خطی(  Guess Seidel, Jacobian و….)

  • معرفی دیدگاه های مدل سازی جریان چندفازی ( Multiphase Flow )

  • دیدگاه اولرین اولرین

  • دیدگاه اولرین لاگرانژین

 

۸- کارگاه پيشرفته کدنويسي UDF در Fluent

 

 سرفصل ها:

 

  • مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی C

  • معرفی کدنویسی UDF در فلوئنت

  • ساختار داده و ماکرو در UDF

  • LOOPs در فلوئنت

  • معرفی ماکروها

          (DEFINE_PROFILET، DEFINE_ADJUST، DEFINE_SOURCE)

  •  اسکالرهای تعریف شده توسط کاربر

  • مموری تعریف شده توسط کاربر

  • UDF در جریان های چندفازی

 

۹- شبیه سازی CFD تحلیل بارهای زنده روی سازه ها