آموزش CFD

این مرکز با توجه به سابقه طولانی در این زمینه آموزش‌های تخصصی شبیه‌سازی‌های CFD، کارگاه های مختلفی را برگزار نموده است.

 • آموزش نرم افزارهای تجاری مختلف شبیه سازی CFD شامل Ansys Fluent، Gambit، COMSOL، OPEN FOAM، …
 • مبانی CFD (آشنایی با روش حل عددی حجم محدود)
 • شبیه سازی CFD جریان های چند فازی
 • شبیه سازی CFD جریان های واکنش دار
 • شبیه سازی CFD شبیه سازی احتراق

جزئیات تعدادی از کارگاه های تخصصی مرکز تخصصی CFD ایران که در گذشته برگزار شده است، به شرح زیر می‌باشد:Layout 1 (Page 1 - 2)

 • کارگاه مبانی CFD و شبیه‌سازی با نرم افزار FLUENT (مقدماتی)، مرکز تخصصی CFD ایران
 • کارگاه کدنویسی (UDF) نرم افزار FLUENT، مرکز تخصصی CFD ایران
 • کارگاه شبیه‌سازی CFD جریان‌های واکنش‌دار با نرم افزار FLUENT، مرکز تخصصی CFD ایران
 • کارگاه شبیه‌سازی CFD جریان‌های چندفازی با نرم افزار FLUENT، مرکز تخصصی CFD ایران
 • کارگاه مبانی CFD و شبیه‌سازی با نرم افزار FLUENT (مقدماتی)، پژوهشگاه صنعت نفت
 • کارگاه مبانی CFD و شبیه‌سازی با نرم افزار FLUENT (پیشرفته)، پژوهشگاه صنعت نفت
 • کارگاه مبانی CFD و شبیه‌سازی با نرم افزار FLUENT (مقدماتی)، پالایشگاه امام خمینی (ره)- بندرعباس
 • کارگاه مبانی CFD و شبیه‌سازی با نرم افزار FLUENT (پیشرفته)، پالایشگاه امام خمینی (ره)- بندرعباس
 • کارگاه مبانی CFD و شبیه‌سازی با نرم افزار FLUENT (پیشرفته)، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ماهشهر
 • کارگاه دینامیک سیالات محاسباتی جهت تحلیل رفتار فرایندهای گازی- شرکت انتقال گاز
 • کارگاه شبیه‌سازی CFD میترهای صنعتی (توربینی و التراسونیک)، شرکت پایانه‌های نفتی ایران
 • کارگاه شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب
 • کارگاه مقدمه‌ای بر CFD و آشنایی با نرم‌افزارهای مربوطه- شرکت طراحی مهندسی CAPE
 • کارگاه مقدمه‌ای بر CFD و آشنایی با نرم‌افزارهای مربوطه- شرکت طراحی مهندسی I.G.C
 • کارگاه شبیه‌سازی CFD جریان‌های چندفازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارگاه شبیه‌سازی CFD جریان‌های چندفازی، شرکت مپنا بویلر
 • کارگاه تکنیک‌های شبیه‌سازی CFD- پیشرفته- مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

همچنین این مرکز آمادگی دارد در صورت نیاز، کارگاه‌های تخصصی را در سراسر ایران به صورت گروهی و خصوصی برگزار نماید.